Vattenrådsbiblioteket

Välkommen till vattenrådets sida som samlar på rapporter som har koppling till Mellanbygdens vatten. Sidan är ännu under uppbyggnad.

 


Handledning

(2018) Nya handboken för vattenråd.


Önskebrunnen

(2018) När det enskilda avloppet inte är godkänt – resultat från projekt ”Önskebrunnen”


Visionsrapport

(2017) Visionsrapporten från Samverkansprojekt Rickleån.


De tusen

(2017) Längs norra Norrlandskusten är de sänkta sjöarna betydligt fler än de icke-sänkta sjöarna. I denna rapport ställs bland annat frågan hur de sänkta sjöarna skulle kunna förvaltas på bästa sätt för framtiden, och hur åtgärder för att rädda igenväxande sjöar bör prioriteras.


SSJ-strategi

(2017) Sura sulfatjordar kan bli extremt besvärliga för vattenlivet i vissa sjöar och vattendrag. I den här rapporten sammanfattas kunskapsläget och hur Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten planerar att hantera miljöproblemet i framtiden.

 


SSJ-vattendragsrapport(

2017) Vilka vattendrag i Västerbotten är påverkade av sura sulfatjordar och hur påverkas fiskbestånden? I denna rapport sammanställs tillgänglig information till en helhetsbild av läget.


 

 

Vägtrummor

2015 Handledning för att förhindra ett av de vanligaste vattenproblemen.