Examensarbeten

Två examensarbeten har hittills (2015-06-23) varit kopplade till Mellanbygdens vattenråd. Dessa arbeten har berört:

  • Övergödningen av Avan i Tavelsjö by
  • Igenväxningen och nivåsäkningen av Fäbodträsket och Vallsträsket inom Bureälvens vattensystem

Har du ett förslag på examensarbete som antingen bedöms vara avgörande för att nå god vattenstatus, eller som kan bidra med helt nya kunskaper om Mellanbygdens vatten? Kontakta då gärna vattenrådets kontaktperson Jan Åberg!