Kategoriarkiv: Utbildningstillfällen

Utbildningslördag 28/4 i Sikeå: ”Reglerad dränering i jordbruksmark – nytta för både miljö och produktion!”

Projektet VIMLA har bjudit över en av Österbottens främsta experter på reglerad dränering i jordbruksmark, Rainer Rosendahl. Med reglerad dränering och underbevattning optimeras vattenförhållandena i jorden, vilket minskar näringsurlakning och risk för torka, vilket i sin tur både ökar produktionen och minskar urlakningen av syror från sura sulfatjordar.

Korta utbildningspass om vattenkartan nu i april

Denna månad kommer VISS-centrum att hålla fyra korta utbildningspass om vattenkartan VISS, som är den nationella webbsida som bland annat visar vattenstatusen i svenska sjöar och vattendrag.

VISS är en komplex tjänst, så vill man verkligen förstå den på djupet så är detta troligen en bra start.

Utbildningspassen är gratis och öppna för alla. Passen kommer att gå igenom grunderna kring hur man söker i VISS och navigerar i kartan.

 • 18 April 10:00 Hitta i VISS
 • 19 April 10:00 Använda kartan
 • 25 April 13:00 Använda kartan
 • 26 April 10:00 Hitta i VISS

Anmälningsformulär och mer info: http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvanda-viss/webbutbildningar-i-viss/Pages/default.aspx

Dag om dikesresning den 22 november

Det svensk-finska projektet VIMLA bjuder in till en workshop om dikesrensning. Utbildningen går av stapeln i Sikeå den 22 november, och innehåller två block:
1) förmiddag med föredrag som fokusera både på produktionsnyttan och påverkan på vattenekosystem.
2) eftermiddag i ett skogsområde strax väster om Sikeå, där dikesrensning med vattenskyddsåtgärder utförs.

OBS! UTBILDNINGEN ÄR KOSTNADSFRI, MEN FÖRANMÄLAN KRÄVS (se nedan)

VIMLA-träff

VIMLA-träff

Inbjudan: Vattenrådets årsmöte 17/3 (2017)

När? fredag den 17 mars kl 9-12 (med möjlighet till gemensam lunch efteråt)

Var? kommunhuset i Robertsfors

Anmälan? senast 10 mars till kontaktpersonen. Ring eller mejla, och ange om du vill följa med på lunchen (till självkostnadspris).

För vem? För den som är intresserad av aktuella vattenfrågor i Mellanbygden, och kanske vill diskutera dessa frågor, eller vill bredda sitt nätverk av vattenkunniga personer, eller har planer på vattenförbättrande åtgärder i sitt närområde, eller har problem med för mycket vatten, eller har för lite vatten, eller ser framtida problem kopplat till vatten, eller har synpunkter på statens agerande i frågor som rör vatten. Kort sagt: mötet är till för alla som tycker sig ha ett visst ansvar över hur sjöar, vattendrag och grundvatten förvaltas i Mellanbygden.

Kortfattad dagordning (med reservation för justeringar):

 • formella beslut för kommande verksamhet inom ramen för vattenrådet
 • på gång för vatten i Mellanbygden: alla mötesdeltagarna ges möjlighet att presentera sin verksamhets koppling till vattenfrågorna och sina frågeställningar som rör vattnet i Mellanbygden.
 • kort redovisning av vattenrådets rapport om sänkta sjöar (som publiceras snart)
 • det klubbade och delvis modifierade åtgärdsprogrammet, och vad det innebär i praktiken

Med vänliga hälsningar

/Jan Åberg – kontaktperson för vattenrådet

PS för nytillkomna: en definition av Mellanbygden ges här.

Rickleån – exkursion den 27 maj

Markering_644Välkomna att delta i en vattenexkursion längs Mellanbygdens största vattendrag, Rickleån, från mynningen till källorna!

I bilden ovan: en del av det som kommer att beskådas, nämligen Stora Bygdesträsket, Åselestupet, Rickleåns icke-rensade urforsar, samt Rickleåns regleringssystem (foto: Jan Åberg).

Exkursionen startar kl 8:00 den 27 maj, vid ”urforsen” Fäbodforsen i Rickleå by.

Fokus ligger på att visa exempel vattenmiljöer längs hela vattensystemet, och bidra till ökad samverkan mellan de olika vattenintressen som finns i avrinningsområdet:

 • 8:00 Smoltfällan i Fäbodforsen (Hans Lundqvist et.al., SLU)
 • 8:45 Bruksforsens nya turbin och Rickleåns regleringssystem (Skellefteå kraft)
 • 10:00 Kantzon vid planerad avverkning längs Trybäcken (Holmen skog), och diskussion kring vattenförbättrande åtgärder längs Trybäcken (Älvräddarna)
 • 10:45 Rickleån uppströms Robertsfors, exempel på förslag från Daniel Holmqvists inventering inför forsrestaurering (informations- och diskussionspunkt)
 • 11:30 Egen lunch-matsäck vid Rickelån
 • 12:30 Den igenväxande och sänkta Långsjön i Överklinten (informations- och diskussionspunkt)
 • 13:30 Torrfåran i vattenfallet Åselestupet, Älglund (diskussionspunkt) (inkl. förtäring av eget kaffe fika, etc)
 • 15:00 Risån/Göksjön/Bygdeträsket (informations- och diskussionspunkt)
 • 16:00 Tallträsket (Skellefteå kraft informerar + diskussionspunkt)
 • 16:30 avslut

Exkursionen är kostnadsfri (men med ett värde om minst 2000kr per person).
Föranmälan senast 24:e maj, till Jan Åberg: 072-205 92 68 eller jan.aaberg (snabel-a) gmail.com. I föranmälan ska namn, e-post och telefonnummer anges.

Samåkning sker i egna fordon, och kan i viss mån samordnas av Jan Åberg.

Egen matsäck medtages för fika och lunch i fält.
Möjlighet finns att äta middag i Bygdsiljum, efter exkursionens avslut.

ALLA INTRESSERADE ÄR VARMT VÄLKOMNA!

Markering_920

Karta över startplats. Underlagskarta: Lantmäteriet CC-BY

Konferens om kärnkraft nära Mellanbygden

Hur skulle det kunna bli om vi fick kärnkraft vid Bottenviken?
Hur skulle Bottenvikens ekologi kunna påverkas av ett kärnkraftverk?
Hur smart är det med kustnära kärnkraft vid klimatförändringar?

Helgen den 21-22 maj ordnar nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken (tillsammans med svenska och finska miljöorganisationer) en späckad konferens som belyser dessa och liknande frågor.
Konferensen hålls i Skellefteå på Medlefors folkhögskola.

Anmälan görs senast fredag den 29 april lördag den 7 maj via: http://karnkraftsfritt.se/
Via länken finns också mer info om programmet.