Kategoriarkiv: Utbildningstillfällen

Påminnelse vattenkoneferns 2-3 februari

Påminnelse: Den 2-3 februari (=snart) hålls en nationell ”marin restaureringskonferens” i Umeå. Konferensen innehåller en hel del föredrag även från andra aktörer än myndigheter. Staten betalar denna utbildning som gissningsvis har värdet åtminstone 1000kr/pers, så passa på om du finner något av intresse i programmet!

Anmälan senast 21 januari (om två dagar) via denna sida.

Vattenkonferens 2-3 februari i Umeå

Den 2-3 februari 2016 hålls en nationell ”marin restaureringskonferens” i Umeå. Staten betalar denna vattenutbildning som gissningsvis har ett värde på åtminstone 1000kr/pers, så passa på om du finner något av intresse i programmet!

Anmälan senast 21 januari via denna sida.

Vattenorganisationernas riksmöte den 25-27 oktober 2016

En stor nationell vattenkonferens ordnas den 25-27 oktober år 2016 i Umeå, av Mellanbygdens vattenråd och andra vattenråd i Västerbotten, i samarbete med föreningen limnologerna.org. Konferensen hålls i Umeå folkets hus (i bild: lokalen IDUN som passar bra för sällskap från 120-1200 personer). 

Genom att Riksmötet slås ihop med Vattendagarna kommer vi att kunna belysa många av de viktiga och intressanta frågor som rör vattnet och framtiden. En stor bredd av frågor och teman, ur olika synvinklar, utlovas. Därtill blir det exkursioner till spektakulära Norrländska vattenförekomster.

Vår målgrupp är politiker, tjänstemän (kommunala, statliga och privata), och privata vattenintressen (arbetsgrupper, föreningar, privatpersoner), samt studenter och forskare. Mer info kommer framöver via denna kanal och andra kanaler. Håll utkik och boka redan nu 25-27 oktober 2016!

Webbkartan VISS förklarad i youtube-video och via videoutbilning

VISS är enkelt uttryckt den karta som staten använder för att visa vilka krav (normer) som ställs på sjöar, vattendrag och grundvatten. Dessutom visas vattenstatusen, som kan vara allt från hög till dålig. Allt som sämre än ”god status” ska generellt sett tolkas som att det kommer att krävas åtgärder, och inte minst pengar, för att uppfylla statens krav. Förutom denna grundläggande information finns därtill en hel del annat som kan vara av intresse för den vattenintresserade.

För den som inte har använt VISS  och vill få en introduktion kan den nedanstående filmen vara en bra början (dock med dålig ljudkvalitet, vilken man kan hoppas att vattenmyndigheten kan åtgärda).

För de som behöver använda VISS extra mycket ordnar länsstyrelsen numera också utbildningar via videolänk. Nu närmast sker detta v47 och v48 (länk till länsstyrelsens anmälningssida). För att kunna vara med krävs datporprogrammet Lync, som de flesta privatpersoner antagligen inte har.

Från våtmark till badsjö i Mellanbygdens ”Sibirien” den 26 augusti

Under årets vattenexkursion tränger vi djupt in i det kustnära vildmarksområdet ”Sibirien”, mellan Sävar och Bygdeå. Här finns exempel på både opåverkade vattensystem och storskalig vattenpåverkan.

Exkursionen genomförs den 26 augusti, och börjar kl 8:30 vid denna startpunkt (länk till webbkarta)! Avslutet vid Djäkneboda beräknas till ca kl 15:30.

TILLÄGG: alternativ startpunkt är vid ICA Nära i Bygdeå, kl 8:00

Alla vattenintresserade är välkomna! Flera vattenkunniga personer med koppling till vattenrådet kommer att medverka, vilket bäddar för en intressant diskussion.

Hela programmet finns att läsa här som pdf-fil!

Exkursionsprogram

Läge att utbilda sig om våra badsjöar den 26 augusti!

Vattenrådets årliga exkursion berör denna gång badsjöar. Vi ser hur vissa mindre trevliga alger ökar i sjöarna och tar därför tillfället i akt skapa ett tillfälle att sprida kunskap och information. Flera sakkunniga inom ämnet problem i badsjöar kommer att vara på plats.

Exkursionens innehåll är inte helt fastställt ännu, men vi räknar med att kunna besöka två sjöar, varav badplatsen vid Djäknebodasjön i Robertsfors kommun är ett förslag!

Håll utkik för mer info på denna sida, eller via e-post eller facebook!