Kategoriarkiv: Verksamhetsberättelse 2014

Minirapport: Möte i Robertsfors (Rickelån)

Den 18 november träffades personer med intresse för vatten/fiskevård i Rickleåns huvudfåra. Vattenrådets kontaktperson Jan Åberg var sammankallande inom ramen för projektet ”Många bäckar små”. Syftet med mötet var främst: 1) att ge kommunen ett förankrat underlag inför möjligheten att söka nya projektmedel för vattenstatus-höjande åtgärder inom Rickelåns huvudfåra. 2) att samla in lokalkunskap kring vattenhistorik och liknande uppgifter som kan bidra till effektivare vattenvård; som antingen skapar stabilare ekosystem (= mindre risk för sämre status) eller höjd vattenstatus. På mötet framkom en mängd olika idéer, och information som kan vara värd att gå vidare med i kommande projekt.

Rapport: möte 22/10 för kontaktpersoner

Vattenmyndigheten ordnar varje höst ett stormöte för kontaktpersonerna i Bottenvikens distrikt med syfte utbyta information med och mellan vattenråden. Vattenvårdsdirektören Lisa Lundsted leder dessa möten på ett lyhört sätt, vilket uppskattas.

Med tankar mot vattenrådens styrgrupper och nätverk diskuterades framförallt hur man svarar på samrådet som startar 1 november och vilka datum som gäller för samrådsmöten, samt möjligheter till samordning m.m..En viktig sak att notera för styrgrupperna och de personer i nätverket som har detaljsynpunkter är att synpunkter på vattenförekomstnivå helst ska lämnas i Excelformat via vattenmyndighetens beredningssekretariat på länsstyrelsen (Mats E Johansson i fallet med Mellanbygdens vattenråd). Det går dock även att ge synpunkter direkt i VISS, men det är troligen mer komplicerat för båda parter.

Rapport: vattenorganisationernas riksmöte

Den 22-23 september deltog kontaktpersonen för Mellanbygdens vattenråd, Jan Åberg, på vattenorganisationernas riksmöte i Lund. Ett av de centrala budskapen från mötet är att kommunerna och politikerna är avgörande för att det ska kunna bli effektiva åtgärder.  Jans rapport från mötet finns att ladda hem via denna länk (2.2MB pdf).

Minirapport: möte för Rickleån

Den 24 juni deltog Jan Åberg på ett möte för ”Rickleåns gemensamma fiskekommitté”. Syftet med deltagandet var att informera om vattenrådet och behovet av arbetsgrupper eller kontaktpersoner med fiskevårdsområdenas perspektiv (som saknades i vattenrådet fram till då).

Rapport: Torv-Vatten den 17 juni

Bilder från torvexkursionen 17 jun 2014

Exkursionen ”Torv och vatten” genomfördes den 17 juni 2014. Första stoppet var vid Strömsholms nya trumma väster om Bureå. Johannes Lindberg från fiskevårdsområdet berättade om projektet. Även fika ingick vid Strömsholm. Andra Stoppet var vid en lokal med flodpärlmusslor i Finnforsån (Bild mitten t.v.). Bo-Göran Persson från Skellefteå kommun (bild nederst t.v.) berättade om lokalen och orsaker till att flodpärlmusslor är mycket sällsyntare idag än förr i tiden. Därefter intogs lunch i Bastuträsk, varefter deltagarna förflyttade sig till bönhuset i Röjnoret, där ytterligare fika intogs. Skellefteå krafts Jan Burvall (bild nederst t.h) höll sedan ett föredrag om torvverksamheten. Exkursionen avslutades med en lång promenad på en av myrarna (bild överst) med syfte att visa en sedimentationsdamm i ett utlopp av området (bild mitten t.v.).

Elva deltagare slöt upp trots bitande kallt och regnigt väder. Skellefteå kraft hade därtill med sig nästan 10 personer, som både svarade på frågor och skjutsade deltagarna långt ut i Röjnorets system av torvmyrar. Enligt min uppfattning var deltagarna mycket nöjda med dagen, även om alla frågor inte hanns med. Stämningen vid Röjnoret vad god och respektfull, trots att torvfrågan är het och att åsikterna går kraftigt isär bland de olika intressegrupperna.

(Skrivet av Jan Åberg)

Minirapport: Markägarmöte i Näs

Den 12 juni arrangerades ett möte för markägare i Näs inom ramen för projektet ”Många bäckar små”. I föredraget av Jan Åberg gav exempel på historiska miljöförändringar som påverkat vattnet och fisket. När det gäller åtgärder uppmärksammandes bland annat utmaningen att skapa vandringsvägar från havet och upp till sjöarna i Näs, vilket inte bara skulle kunna gynna insjöfisket utan också troligen stärka fiskpopulationerna i Rickleåfjärden.

Minnesanteckningar från telefonmötet 31/3-14

Telefonmötet idag resulterade bland annat i några nyval av personer till styrgruppen och förslag på utökad verksamhetsplan för 2014. Torvexkursionen den 17 juni diskuterades och kommande vattenrådsrelaterade aktiviteter redovisades.
Vi fick också information om nya projekt i Rickleån (Ny turbin/generator i Bruksforsen och ny smoltfälla i Rickleå by), samt en muntligt rapport om vad som är möjlig att göra för att lindra bildningen av isproppar i Bureälven.

Kicka här för att läsa minnesanteckningarna.

 

 

Kontaktpersonmöte 27/3

Kontaktpersonerna för vattenråden i Bottenvikens distrikt träffades i Skellefteå den 27 mars. Med på mötet var också en hel del folk från vattenmyndigheten. Mötet leddes av Lisa Lundstedt, som lyckades bra med att ta fasta på de frågor som kontaktpersonerna hade till myndigheten. På mötet framfördes också läget inför den kommande ”cykeln”; där myndighetens krav på vattenråden är att vi ska remissa åtgärdsprogrammet som blir klart 1 november 2014. Det föreslogs också nya riktlinjer för vattenrådens ekonomiska redovisning och rapportering.