Rapport: möte 22/10 för kontaktpersoner

Vattenmyndigheten ordnar varje höst ett stormöte för kontaktpersonerna i Bottenvikens distrikt med syfte utbyta information med och mellan vattenråden. Vattenvårdsdirektören Lisa Lundsted leder dessa möten på ett lyhört sätt, vilket uppskattas.

Med tankar mot vattenrådens styrgrupper och nätverk diskuterades framförallt hur man svarar på samrådet som startar 1 november och vilka datum som gäller för samrådsmöten, samt möjligheter till samordning m.m..En viktig sak att notera för styrgrupperna och de personer i nätverket som har detaljsynpunkter är att synpunkter på vattenförekomstnivå helst ska lämnas i Excelformat via vattenmyndighetens beredningssekretariat på länsstyrelsen (Mats E Johansson i fallet med Mellanbygdens vattenråd). Det går dock även att ge synpunkter direkt i VISS, men det är troligen mer komplicerat för båda parter.