Kategoriarkiv: Kontaktpersonens inlägg

Hydrologiskt nuläge i Mellanbygden

SMHI varnar just nu för höga vattenflöden i Mellanbygden. För den som vill veta mer om detaljerna finns SMHI webbsida hydrologiskt nuläge (https://vattenwebb.smhi.se/hydronu/). Där går det att klicka på valfritt avrinningsområde för att se det aktuella flödet och få en prognos för de närmaste dagarna. Det går också att jämföra med historiska data.

Nära vårflodens max i Dalkarlsån den 10 maj 2023.

I Dalkarlsån beräknas t.ex. maxflödet inträffa idag eller i morgon, men redan på lördag den 13 maj minskar flödet (denna prognos syns i skärmklippet nedan från https://vattenwebb.smhi.se/hydronu/).

I figuren nedan visas också en jämförelse med tidigare data. Av den framgår att nuvarande vårflodsmax är ca 10 dagar senare än medeltalet under perioden 1991-2021. Å andra sidan bör det noteras att vårfloden kommit i två pulser, där den första kom den 23 april vilket är ovanligt tidigt.

Atlas över Rickleåns sänkta sjöar

Som en del av avslutningen på Samverkansprojekt Rickleån genomförde vattenrådets kontaktperson en förstudie på temat ”Sjösänkningar och andra nivåförändringar i sjöar inom Rickleåns avrinningsområde”. Resultaten visualiserades i en atlas i 28 kartblad över Rickleåns sänkta sjöar.

Minst 74% av sjöarna kan klassas som sänkta (varav 5% aktivt reglerade, och 69% sänkta utan att regleras). En liten del av sjöarnas klassades som helt intakta (11%), medan 14% av sjöarna bedömdes var svåra att klassa (klasserna ”troligen intakta” eller ”eventuellt sänkta”). Resterande sjöar (3 st) klassades som höjda.

Atlasen finns att ladda ner via denna länk (OBS! stor pdf-fil ca 90 MB, med 28 kartor)

På kartbladen finns en tabell som visar hur sjöarna har klassats, samt i vissa fall även korta kommentarer.

Exkursion den 25 maj: ”Återvätning på olika sätt”

Efter den torraste sommaren på 500 år i Europa har vattenfrågorna inom EU blivit mer glödheta än någonsin. Jordbruksföretag längs floden Po i Italien vill t.ex. bygga 10 000 sjöar. I Frankrike tog kranvattnet tog slut i över 100 kommuner år 2022. I mars 2023 mobiliserades över 3000 militärpoliser för att kunna hantera de våldsamma konflikter som pågår om vem som ska få tillgång på vatten inför sommaren.

Samtidigt i Sverige: Hur många i Sverige kommer ihåg torkan år 2018? Hur många har satt sig in i SMHI:s analyser, som visar att torrsommaren 2018 riskerar bli det nya normala i Norrland redan om 50-60 år?

Kan vi på något sätt vara proaktiva och motverka risken för uttorkade vattendrag och allt mer brandkänsliga skogar? Kan vi behålla mer vatten i landskapet och mildra de problem som SMHI:s analyser pekar på? Vilka resurser finns för att minska risken för skogsbränder och att vattendragen torkar ut? Kan återvätning bidra till att lagra kol från atmosfären?

För att belysa den typen av frågor utgår vår exkursion från Robertsfors kommuns nyligen avslutade LOVA-projekt: ”Förstudie inför vattenhöjande projekt i torrlagda bäckfåror och sänkta sjöar i Robertsfors kommun”

Videosnutt från Stor-Båtsjön när omdrevsprovtagningen med Helikopter ägde rum

Vattenrådets kontaktperson råkade befinna sig på uppdrag i Stor-Båtsjön, samma dag som omdrevsprovtagningen för sjöar genomfördes. Delprogrammet Omdrevssjöar omfattar provtagning av vattenkemi i 800 av Sveriges sjöar per år, och ingår i Havs- och vattenmyndighetens program­om­råde ”Sötvatten inom den nationella miljöövervakningen”. Läs mer om omdrevsprovtagningen här.

VIDEO: Hur myrar jämnar ut vattenflöden + SAVE THE DATE 26/3 i Robertsfors

[Först kort info: Det återigen dags för ett gemensamt ”årsmöte”/nätverksmöte för Södra Bottenvikens Kustvattenråd och Mellanbygdens vattenråd. Förra året var vi i Tavelsjö, och detta år kommer vi till Robertsfors, torsdag den 26 mars, ca-tiden kl 9-15. Håll utkik via denna sida eller via mejl för kallelse! Ett varierat program planeras.]

Sedan, ett skolexempel på myrarnas funktion för vattenbalansen. Nedanstående videoklipp från NRK:s populära TV-serie Oppfinneren ger nämligen en mycket praktisk inblick i betydelsen av torvmarker och myrar för att jämna ut vattenflödena i vattendragen:

Videorutan som kommer upp när bilden klickas på, är inställd att börja ca 27:30 in i avsnittet (Oppfinneren säsong 1 del 5)

Vårflodsmax ca 5 dagar tidigare än normalt i Dalkarlsåns avrinningsområde, men likväl inom min-maxvariationen för årstiden

I Mellanbygden har det varit varmare än normalt sedan den 12 april [1]. Detta har lett till en ovanligt snabb och tidig snösmältning. I de mindre kustvattendragen har vårfloden redan avtagit något från maxflödet.

I Dalkarlsån inträffade maxflödet den 25 april, ca 5 dagar tidigare än normalt (se figur nedan). I figuren framgår också att maxflödet varit högre än medelvärdet 1990-2017, men betydligt lägre än högsta maxflödet. Från nyåret och fram till den 12 april följde flödena normalkurvan ganska väl, vilket också fram går av figuren nedan.


Bearbetade rådata för Dalkarlsån, från SMHI:s vattenwebb [2]. Fotnot gällande diagrammet: För att räkna om till total vattenföring (m³/s) multipliceras värdena med faktorn 250 varefter resultatet divideras med 1000.

Analys och diagram
Jan Åberg, Mellanbygdens vattenråd.

Källor:
1) https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/dailyTable.php?par=tmpAvvDay)
2) Rådata för diagrammet: https://vattenwebb.smhi.se/station/#

Vattenrådet 10 år

10 år!

Vattenrådet har varit igång i 10 år vid det här laget.

Och eftersom det har hänt mer än man kan skriva på några rader, vill jag bara helt kort länka till en inläggskategori som finns på denna hemsida:

Genom den kategorin kan man se att vattenrådet bara de senaste åren har haft fokus på många olika vattenfrågor och avrinningsområden inom Mellanbygden, och att många personer har bidragit till att öka förståelsen för de lokal perspektiven gällande vattenresurserna.

Därför, ett stort tack till alla som hittills bidragit till ett levande och dynamiskt vattenråd med en stor bredd av kunskaper och erfarenheter!

/Jan Åberg – vattenrådets kontaktperson

PS. Vad är på gång härnäst? Jo, den 6:e december kl 18.30 på skolan i Vebomark blir det tillfälle för information och dialog om Vattenresurserna i området kring Vebomark. Den som känner sig kopplad till ett sådant möte är varmt välkommen! (mer info kommer senare här på hemsidan)
Ungefär hur onormalt torrt är det just nu i Mellanbygden?

SMHI har två vattenföringsstationer i Mellanbygden: en i Sävarån vid Ytterträsk och en i Dalkarlsån i Dalkarlså by. Lägsta flödet av dessa två, räknat som avrinning per km² avrinningsområde, brukar inträffa i Dalkarlsån som är mera kustnära, vilket bland annat innebär att det inträffar färre åskregn där under sommaren.

I diagrammet nedan visas på vilket sätt torkan 2018 skiljer sig mot ett ”normalår” i Dalkarlsån. En möjlig slutsats är att även om sommarflödet varit lågt så är höstflödet om möjligt ännu lägre än normalt. Detta eftersom flödet i början av oktober brukar vara drygt 10 ggr högre i medeltal.

Fotnot: I Sävarån vid Ytterträsk var flödet den 3 oktober 0,8 liter per sekund per km² medan flödet i Dalkarlsån var 0,5 liter per sekund per km².  I båda fallen mycket lågt för denna tid på året.

Dalkarlsans_torka3-web

Fotnot gällande diagrammet: För att räkna om till total vattenföring (m³/s) vid mätstationen multipliceras värdena med faktorn 250 varefter värdet divideras med 1000.