Kategoriarkiv: Nyhetssammanfattningar

Senaste tidens nyheter på hemsidan + kort info om GDPR

Här kommer senaste tidens nyheter på vattenrådshemsidan (listan nedan) + info GDPR längst ner i inlägget.

Nyheter om vattenrådsaktiviteter på sistone:

Nyheter kopplat till samverkan med andra aktörer

 

Om GDPR: De flesta har nog vid det här laget fått fler än ett e-postmeddelande om GDPR. Gällande vattenrådet så hanteras personuppgifter enligt följande:

  1. Information skickas ut via e-postlistan lagras i en tabell i kontaktpersonens e-postprogram. Tabellen innehåller i flera fall endast e-postadressen, men i vissa fall också ett namn och vattenintresseområde (typ Rickleån, Norra Skogsägarna, Skellefteå kommun, eller liknande). Den som vill avprenumerera på e-postlistan eller att information tas bort behöver bara skicka ett mejl om detta till kontaktpersonen.
  2. Den som följer vattenrådshemsidan (denna sida) kan också göra det genom att klicka på ”följ”, vilket gör att åtminstone e-postadressen lagras av företaget som tillhandahåller hemsidan (wordpress.com / Automattic inc.). Den som inte vill följa på det sättet klickar på ”hantera” uppe i högra hörnet på sidan och väljer att avfölja.
  3. Det går också att följa vattenrådet via facebook som registrerar uppgiften om att du som befintlig facebook-användare gillar/följer vattenrådet. Även det går att avfölja.
  4. Det går också att följa vattenrådets hemsida via RSS-flödet, vilket troligen lämnar minsta spåret i cyberrymden.

Senaste tidens nyheter på hemsidan

Här följer en liten sammanfattning av senaste tidens nyheter på hemsidan (perioden april till 9 november). Längst ner finns en separat rubrik för nyheter som rört ”Samverkansprojekt Rickleån”:

En dag som diskuterar både det som är bra med dikning och det som kan riskera att bli mindre bra ur ett vattenperspektiv. Dvs ett tillfälle att diskutera vad som är balans mellan produktionsmål och miljömål. OBS! Flera initierade föreläsare + ett studiebesök i skogen där dikesrensning med skyddsåtgärder för vatten pågår.

Ett samråd, vilket betyder att vattenmyndigheten vill att DU läser och kommenterar förslagen på hur problem kring vissa miljögifter ska hanteras av samhället.

En lägesrapport från ett av sjöprojekten i Mellanbygden.

För oss som vill läsa på tryckt papper vad som har beslutats gällande de kommande årens vattenförvaltning och krav på t.ex. kommuner och enskilda verksamheter.

Om det lyckade reduktionsfisket.

 

NYHETER KOPPLAT TILL SAMVERKANSPROJEKT RICKLEÅN:

 

Senaste tidens nyheter på hemsidan

Här kommer en sammanfattning av senaste nyheterna på vattenrådets hemsida (från maj 2016 fram till idag den 22 mars 2017):

 

Projektet VIMLA bjuder in till möte den 30 mars 2017

 

En nylig rapport, med fokus på Mellanbygden, indikerar att det finns tusentals sänkta sjöar enbart i Bottenvikens vattendistrikt. Många av dessa sjöar klassas inte som vattenförekomster, vilket innebär att både staten och EU riskerar att missa deras potentiella betydelse för människorna i framtiden.

 

Mörten är tillbaka även i tidigare försurade vatten i Mellanbygden. Även braxen kommer tillbaka — kanske även till vatten där tidigare aldrig har funnits.

 

Fiskeintressen står mot fiskeintressen? Hur kan det gå ihop? Med en förståelse för att det finns olika perspektiv faller kanske pusselbitarna på plats lite lättare.

 

Mellanbygden kan vara ett av Sveriges uttertätaste områden. Ja, här finns det faktiskt uttrar i vattendrag som nästan är fisktomma.

 

Synen på framtiden är ett grundläggande perspektiv, som går isär även i vattenarbetet, även om de flesta tunga instanser enbart verkar planera för ett ekonomiskt gynnsamt scenario.

 

Regeringen sköt upp beslutet angående vattenmyndighetens åtgärdsprogram i nästan ett år. Sedan kom ett beslut, som främst syftar till att det svenska jordbruket inte ska konkurreras ut.

 

Den 25-27 oktober 2016 var Vattenrådet medarrangör i en stor vattenkonferens. Mer än 150 personer deltog från hela Sverige.

 

Vattenkraftsdebatten är mångfacetterad, och därmed intressant. Miljöargument ställs t.ex. ofta mot andra miljöargument, samtidigt som nationens ekonomiska intresse ställs mot lokalbefolkningens icke-beskattningsbara upplevelsevärden. Och därtill ställs oftast det småskaliga/lokala mot det storskaliga/ centraliserade, med argumentet som oftast pekar mot att det storskaliga är bättre.

 

I Mellanbygden finns flera grupper som jobbar med sjöar. Uttersjögruppen som fått medfinansiering från LOVA, provade i våras reduktionsfiske som metod mot övergödningen i sjön. Arbetet fortsätter under 2017, med delvis reviderad metodik.

 

 

Senaste tidens nyheter på hemsidan

Här kommer en sammanfattning av senaste nyheterna på vattenrådets hemsida:

Årets kanske bästa tillfälle för dialog och samverkan kring vatten i Mellanbygden! Flera olika synvinklar kommer att ta upp! Och inte minst kommer vi att få se många olika vattenmiljöer längs RICKLEÅN. Alla är varmt välkomna!

Om det blir ett större vattenavbrott kan jag få dricksvatten från grannens enskilda brunn med självtryck, så det är nog lugnt. Men hur är det för dig?

Sista anmälningsdag har flyttats fram till 7 maj!

När folk lokalt håller koll på förändringar i miljön kan problemen kanske lösas snabbare?

Radioserien ”Kluvet land” belyser Sveriges glesbygdspolitik kopplat till vattenkraften. Kan det möjligen vara så att Norge är bättre än Sverige på sådan glesbygdspolitik?

Dokumentation från ett konstruktivt vattenrådsmöte där nyttan av dialog och samverkan kring vatten verkligen uppenbarade sig.

Plast i havet är väl ett problem som andra länder än Sverige orsakar? Eller?

Kommer vattenpolitiken återigen att gynna södra Sverige?

Nu finns den officiella ”teasern” för årets kanske främsta nationella vattenkonferens, som hålls i Umeå den 25-27 oktober. Officiell inbjudan kommer innan sommaren — om allt går som planerat.

Sammanfattning av senaste tidens nyheter på hemsidan

Här kommer en sammanfattning av senaste tidens nyheter på hemsidan:

  • Save-the-date: Vattenrådets årsmöte 17/3 – ett bra diskussionstillfälle, med utbildning och tankearbete inbakat. Troligen också ett intressant möte för vattenintresserade som vill träffa representanter ur styrgruppen och vattenrådets grupp av vattenpolitiker. Alla är välkomna!
  • Rapport om blöta torrfåror – jo, de behöver vara blöta. Men går det verkligen att få tillbaka ”unika naturvärden” i stora torrfåror, fast bara en bråkdel av det ursprungliga flödet återkommer?
  • Minnesanteckningar 1/12-15 – bland annat om att 2016 års exkursion ska ha temat vattenkraft, med besök inom Rickleåns avrinningsområde.
  • Handbok för fiskvägar – om vad som krävs för att både kunna nyttja det fallande vattnets krafter och upprätthålla livskraftiga populationer av vandringsfiskar i vattensystemen.