Vattenmyndigheten söker synpunkter

Nu finns möjlighet att påverka myndigheternas framtida vattenarbete. Samrådet löper under perioden den 1 november 2014 – 30 april 2015.

Så här skriver vattenmyndigheten bland annat inför samrådet:

”Det är viktigt att vi får veta om Förslagen till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ger dig den information som behövs för ditt vattenarbete inom din organisation under 2015-2021.”

LÄS mer på vattenmyndighetens sida för samrådet (klicka här)!