Föreläsning i Ånäset den 11 november

Föreläsningen berör kunskapsläget kring åarna i Ånäset med data från Länsstyrelsen m.fl. källor. De nya rättigheterna kring vatten av god kvalitet, inklusive skyldigheter, berörs med fokus på Ånäsets vatten. Preliminära resultat från ett nyligen avslutat provfiske inom å-systemet redovisas.

Mötet syftar också till att fånga upp lokal kunskap om åarna.

Alla intresserade är varmt välkomna!

Annons mellanbygden MBS-möte nov 2014