Kontaktpersonmöte 27/3

Kontaktpersonerna för vattenråden i Bottenvikens distrikt träffades i Skellefteå den 27 mars. Med på mötet var också en hel del folk från vattenmyndigheten. Mötet leddes av Lisa Lundstedt, som lyckades bra med att ta fasta på de frågor som kontaktpersonerna hade till myndigheten. På mötet framfördes också läget inför den kommande ”cykeln”; där myndighetens krav på vattenråden är att vi ska remissa åtgärdsprogrammet som blir klart 1 november 2014. Det föreslogs också nya riktlinjer för vattenrådens ekonomiska redovisning och rapportering.