Rapport från Övergödningsseminarium

Övergödningsseminarium 24 februari 2014

Övergödningsseminarium 24 februari 2014

Ett 40-tal personer slöt upp till Övergödningsseminariet som ordnades av Mellanbygdens vattenråd och Södra Bottenvikens kustvattenråd den 24 februari.