Minnesanteckningar från telefonmötet 31/3-14

Telefonmötet idag resulterade bland annat i några nyval av personer till styrgruppen och förslag på utökad verksamhetsplan för 2014. Torvexkursionen den 17 juni diskuterades och kommande vattenrådsrelaterade aktiviteter redovisades.
Vi fick också information om nya projekt i Rickleån (Ny turbin/generator i Bruksforsen och ny smoltfälla i Rickleå by), samt en muntligt rapport om vad som är möjlig att göra för att lindra bildningen av isproppar i Bureälven.

Kicka här för att läsa minnesanteckningarna.