Minirapport: Markägarmöte i Näs

Den 12 juni arrangerades ett möte för markägare i Näs inom ramen för projektet ”Många bäckar små”. I föredraget av Jan Åberg gav exempel på historiska miljöförändringar som påverkat vattnet och fisket. När det gäller åtgärder uppmärksammandes bland annat utmaningen att skapa vandringsvägar från havet och upp till sjöarna i Näs, vilket inte bara skulle kunna gynna insjöfisket utan också troligen stärka fiskpopulationerna i Rickleåfjärden.