Rapport: Torv-Vatten den 17 juni

Bilder från torvexkursionen 17 jun 2014

Exkursionen ”Torv och vatten” genomfördes den 17 juni 2014. Första stoppet var vid Strömsholms nya trumma väster om Bureå. Johannes Lindberg från fiskevårdsområdet berättade om projektet. Även fika ingick vid Strömsholm. Andra Stoppet var vid en lokal med flodpärlmusslor i Finnforsån (Bild mitten t.v.). Bo-Göran Persson från Skellefteå kommun (bild nederst t.v.) berättade om lokalen och orsaker till att flodpärlmusslor är mycket sällsyntare idag än förr i tiden. Därefter intogs lunch i Bastuträsk, varefter deltagarna förflyttade sig till bönhuset i Röjnoret, där ytterligare fika intogs. Skellefteå krafts Jan Burvall (bild nederst t.h) höll sedan ett föredrag om torvverksamheten. Exkursionen avslutades med en lång promenad på en av myrarna (bild överst) med syfte att visa en sedimentationsdamm i ett utlopp av området (bild mitten t.v.).

Elva deltagare slöt upp trots bitande kallt och regnigt väder. Skellefteå kraft hade därtill med sig nästan 10 personer, som både svarade på frågor och skjutsade deltagarna långt ut i Röjnorets system av torvmyrar. Enligt min uppfattning var deltagarna mycket nöjda med dagen, även om alla frågor inte hanns med. Stämningen vid Röjnoret vad god och respektfull, trots att torvfrågan är het och att åsikterna går kraftigt isär bland de olika intressegrupperna.

(Skrivet av Jan Åberg)