Minirapport: möte för Rickleån

Den 24 juni deltog Jan Åberg på ett möte för ”Rickleåns gemensamma fiskekommitté”. Syftet med deltagandet var att informera om vattenrådet och behovet av arbetsgrupper eller kontaktpersoner med fiskevårdsområdenas perspektiv (som saknades i vattenrådet fram till då).