Samverkansprojekt Rickleån

AKTUELLT JUST NU – all info går via nya hemsidan from 15 november 2017:

Samverkansprojekt Rickleån har nu fått en egen hemsida, där all information läggs upp. Adressen är https://www.samverkanricklean.se/

Via den hemsidan finns också den så kallade visionsrapporten att ladda hem. Där kan man läsa om vilka visioner som finns om Rickleån på lokal nivå.