Rickleån

Här listas referenser kopplade till arbetet med god vattenstatus inom Rickleån:
[under uppbyggnad, kom gärna med förslag]

  • [2019] Svartån och dammar ”Kulturhistorisk värdering av dammar samt sammanfattande kulturhistorisk dokumentation av Svartån, Burträsk socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län”: Rapport från Västerbottens museum, om kulturmiljöer i Svartån
  • [2018] Projektet ”Rickleåns okända sidovatten” som dokumenterat både natur- och kulturmiljöer nedströms Åselestupet.
  • [2017] Visionsrapporten från 2017. Sammanställning av lokala visioner om Rickleån, och lokal ekologisk kunskap.
  • [2017] Samverkansprojekt Rickleån:s egen hemsida https://www.samverkanricklean.se/