Två nyliga rapporter med fokus på övergödning i sjöar

Nu finns två färska rapporter som ökar kunskapen om vad som orsakar övergödning i sjöar i Västerbotten. Större delen av de undersökta sjöarna ligger i Mellanbygden. Exempel på sjöar som finns med i rapporterna är Avan (Tavelsjö), Broträsket (Lövånger), Labbträsket (Ånäset) och Inre ljusvattnet (Burträsk).

Övergödning är visserligen inte ett regionalt omfattande problem i Västerbotten, men på lokal skala finns påtagliga problem med både giftiga algblomningar och annan typ av kraftigt försämrad vattenkvalitet.

OBS! Rapporternas resultat är preliminära, och avsedda att tolkas av personer med god kunskap om övergödning. Vid frågor eller kommentarer kontakta gärna vattenrådets kontaktperson.