Fisktjärnliden – kontaktpersonens synpunkt

Av Jan Åberg

För mig som kontaktperson är det viktigt att bidra till att öka möjligheterna till samarbete inom avrinningsområdena. Min samråds-synpunkt på den planerade torvtäkten i Fisktjärnliden blev därför enligt följande (OBS! jag har små resurser i form av tid för sådana här inlägg, och beskriver enbart sådant som jag tycker verkar vara relevant i vattenrådsarbetets perspektiv):

Hej!

Som kontaktperson för Mellanbygdens vattenråd har jag en principiellt viktigt synpunkt på den planerade verksamheten i Fisktjärnliden:

För att kunna genomföra den samverkande och lokalförankrade vattenförvaltning som vattendirektivet och miljöbalken föreskriver, är  det viktigt att nya verksamheter noggrant utreder och redovisar sin förväntade påverkan på ytvattenstatusen. De privatpersoner och företag som tillsammans förvaltar avrinningsområdet behöver veta på vilket sätt den nya verksamheten försvårar att behålla/uppnå god vattenstatus (det som blir juridiskt bindande norm år 2015). MKB:n behöver därför sådan information för Rickleåns och Bureälvens avrinningsområden. Och om sådan information saknas är det enligt min mening en oanvändbar MKB för den nya typ av vattenförvaltning som bland annat vattenråden representerar.

Vänliga hälsningar

Jan Åberg

——————————————————–
Mellanbygdens vattenråd
http://www.vattenorganisationer.se/mellanbygdenvro/
Nyheter via: https://mellanbygdensvattenrad.wordpress.com/
Kontaktperson:
Naturgeograf Jan Åberg, 072 – 205 92 68
——————————————————–