(Inställt) Styrgruppsmöte 18/11 kl 9

Måndagen den 18 november kl 9 genomförs styrgruppsmöte i form av ett telefonmöte.

På dagordningen (preliminär):
– Informationsutbyte
– Lägesrapport ”Många bäckar små”
– Skissering av verksamhet 2014
– Övriga frågor (troligen bl.a. från Vattenmyndigheten)