Vattenverksamhetsutredningen

Av Jan Åberg

VattenverksamhetsutredningenI Mellanbygden finns hundratals vattenverksamheter, bland annat i form av dammar och dikningsföretag. Därför kan vattenverksamhetsutredningen ha stora konsekvenser om den klubbas igenom som lag. Ekologiskt och socialt kan nya (hårdare) regler troligen innebära förbättringar, men ekonomiskt sett kan det innebära ökade kostnader.

I korthet föreslår delbetänkandet till vattenverksamhetsutredningen att vattenverksamheter ska vara förenliga med modern lagstiftning. I delbetänkandet gäller det dammar/vattenkraft, men senare i utredningen kommer troligen dikningsföretag och liknande verksamheter att  beröras.

Vad kan då detta eventuellt innebära för Mellanbygden? Här är några exempel:

  1. Verksamhetsutövare/Markägare behöver i högre grad vara medvetna om sina vattenverksamheter. Gamla domar för många diken och torrläggningar, har idag mer eller mindre fallit i glömska, och styrelserna är inaktiva.
  2. Moderna domar kan komma att krävas även om det gäller mycket gamla vattenverksamheter (som saknar dom) – om de påverkar  vattenstatusen negativt.
  3. Diken som skadar vattnet kan komma att få ökad belysning eftersom de ofta skapas av vattenverksamheter (dikningsföretag). Och markägarna kan eventuellt bli tvungna att vidta åtgärder för att minska vattenproblemen.
  4. Kraftverksdammar och andra dammar kan komma att behöva fiskvägar, eller behöva rivas.
  5. Flödesregleringar i vattendrag kan komma att behöva anpassas så att fiskarna lek störs mindre.

Utredningens första delbetänkande lämnades över den 1 oktober 2013:

För att läsa utredningen och pressmeddelandet: sök på datumet 1 oktober 2013 via nedanstående länk.

http://www.sou.gov.se/