Träffa kungen i Augusti vid en levande laxälv?

Stor nationell vattenkonferens på gång i Umeå den 18-20 augusti. Konferensen ordnas av Länsstyrelsen, med fokus på att lyfta fram de positiva effekterna av återställning av älvarnas flottningsanläggningar till naturliga förhållanden.

Levande laxälvarLärdomar att hämta från denna konferens kan vara:

  • statschefens och statens syn på vattenfrågorna som rör laxälvar
  • hur ska laxälvar ska se ut för att fungera optimalt?

Båda dessa punkter kan innehålla viktig information för alla som jobbar för ett hållbarare samhälle. Särskilt viktig kan konferensen vara för personer som representerar just laxälvar (i Mellanbygden: Sävarån, Rickleån och Bureälven).

Ur programmet:

Vi på Länsstyrelsen i Västerbottens län vill med denna
konferens lyfta de positiva effekterna av åtgärderna vid
en restaurering. Men också vilka problem och utmaningar
som vi står inför om vi ska klara av att leva upp till natio-
nella och internationella åtaganden.

Konferensen exklusive middag kostar 1495 kr för företag, myndigheter och kommuner, medan privatpersoner betalar 1869 kr (låter detta ganska dyrt? se PS2 längst med i denna text)

Hela programmet kan läsas via nedanstående länk:
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/kalender/2015/Pages/levande-laxalvar.aspx

PS. De ”problem och utmaningar som vi står inför” syftar gissningsvis främst till problem och svårigheter som stat och kommun kommer att beröras av när det inte finns resurser att uppfylla alla löften som utlovats. Att resurserna för ”god vattenstatus till alla” (=vattendirektivet) ännu saknas vet vi ju exempelvis redan, vilket föranledde att vattenmyndigheten i samrådet föreslog att privatpersoner och företag (”förorenarna”) måste betala större delen av den ökade kostnaden. Värt att notera i detta sammanhang är att Sverige nyligen låg tvåa på listan av världens mest skuldsatta länder (statsskuld + privatskulder + externa skulder), vilket borde göra att även de som jobbar med vattenfrågor borde våga titta på följande fråga:  Vad händer om Sverige inte kan bli rikare, samtidigt som naturens tjänster blir dyrare? Dvs vad händer om den sannolikt ökande kostnaden för vatten, energi m.fl. resurser måste ställas mot en nedskärning i en annan del av samhället? Prioriterar Sverige annorlunda då? Vad är en laxälv värd i förhållande till exempelvis vård, skola och omsorg? Eller vad är en laxälv värd om energin blir dyrare, så att fisketurismen minskar och den billiga vattenkraften blir ännu mera attraktiv?

PS2. Den prioriterade målgruppen för konferensen är gissningsvis inte privatpersoner (vattenråds-nätverk t.ex.), utan snarare tjänstemän på myndigheter, kommuner och företag. Vill du ändå medverka och behöver ekonomiskt stöd för det? Skicka i så fall in en skriftlig ansökan till
mellanbygdensvattenrad (snabel-a) janaberg (punkt) se
Det räcker med en enkel motivering, inklusive kontaktuppgifter och adress.
Alla ansökningar beaktas.