Vattenmyndigheten söker dina synpunkter gällande åtgärder för vissa miljögifter

Vattenmyndigheten har idag den 1 november 2017 publicerat två dokument för ett samråd som pågår till den 30 april 2018. Samrådet riktar sig till personer i samhället som arbetar med exempelvis samhällsplanering, översvämnings och klimatfrågor, fiskeförvaltning, natur- och kulturskydd, samt miljöfrågor i stort.

Klicka på bilden nedan för att komma till vattenmyndighetens sida med samrådsdokumenten:

Länk till samrådssida

Här nedan finns brevet som vattenmyndigheten skickade ut till bland annat vattenråden:

Vattenmyndigheten bjuder härmed in till två separata samråd inom vattenförvaltningen som äger rum mellan den 1 november 2017 och 30 april 2018  den 1 november 2017.

Vad handlar samrådet om?

Del 1. Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen (dnr: 537-14690-2017)

På grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen har vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för sex nya prioriterade ämnen. Även åtgärder som rör PFAS i grundvatten har inkluderats i åtgärdsprogrammet. Dessutom har biotillgängliga halter beräknats för koppar och zink i ytvattenförekomster, vilket i vissa fall har medfört reviderade miljökvalitetsnormer.

Denna samrådsdel består av tre dokument som är gemensamma för de fem distrikten, samt föreskrifter om miljökvalitetsnormer som är per distrikt.

  1. Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt inklusive:
    1. Bilagor A-E till Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten (dnr: 537-14690-2017) för Sveriges fem vattendistrikt
    2. Förslag till reviderade föreskrifter om miljökvalitetsnormer för Bottenvikens vattendistrikt ( (25 FS 2016:32 A26)
    3. Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer för koppar och zink 2018 – 2021 för Sveriges fem vattendistrikt baserade på modellerade biotillgängliga halter

Del 2. Arbetsprogram med tidplan (dnr: 537-9273-2017)

Inför framtagandet av Förvaltningsplan 2021-2027 ska vattenmyndigheterna genomföra samråd om Arbetsprogram med tidplan för utarbetandet planen. I arbetsprogrammet finns en plan för hur och när du kan vara med och påverka fram till dess att nya beslut ska fattas om nästa åtgärdsprogram (2021-2027), reviderade miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan.

 Var hittar jag handlingarna?

Samrådshandlingarna finns att hämta på vattenmyndigheternas hemsida. Handlingarna kommer även att skickas tryckt per post till er under november månad.

 Vilka berörs?

Eftersom samrådet berör flera områden är det viktigt att så många som möjligt får ta del av samrådsunderlaget och ges möjlighet att komma med synpunkter.  De som huvudsakligen berörs av detta samråd är de som arbetar med samhällsplanering, översvämning och klimatfrågor, fiskeförvaltning, natur- och kulturskydd samt miljöfrågor i stort.

Hur svarar jag på samrådet?

Era synpunkter ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast 30 april 2018. Var vänlig och ange våra diarienummer när du svarar.

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt
Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

Remissvar kan även skickas elektroniskt till Vattenmyndigheten.Norrbotten@lansstyrelsen.se.

Remissvar kan även lämnas via ett svarsformulär som tillgängliggörs på vattenmyndigheternas webbplats februari 2018.

 Vem kan jag vända mig till om jag har frågor?

Har du frågor så kontakta Lisa Lundstedt på e-post Lisa.Lundstedt@lansstyrelsen.se.

 För specifika frågor gällande:

Vi ser fram emot att ta del av era synpunkter!

 

1 tanke på “Vattenmyndigheten söker dina synpunkter gällande åtgärder för vissa miljögifter

  1. Pingback: Senaste tidens nyheter på hemsidan | Mellanbygdens vattenråd (VRO9)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.