Workshop (11-12 feb) och lokalt samråd (11 mars)!

Som en del redan känner till har vattenmyndigheten nu lämnat ut sina samrådshandlingar inför de kommande 6 årens arbete mot god vattenstatus. Den som har som uppgift att värna lokala ekonomiska intressen och/eller vattenintressen bör ha mycket goda skäl för att inte kolla igenom dessa dokument (och borde nog också fundera på att åka på nedanstående möten); i grund och botten handlar det nämligen om att staten är pressad att höja vattnets kvalitet och skydd, samtidigt som det inte är självklart vem som ska bekosta jobbet.

(1) Vattenmyndighetens workshop för att diskutera framtidens vattenfrågor 11-12 februari 2015 Medlefors folkhögskola

(2) Vattenmyndighetens lokala samråd för Mellanbygden, i Robertsfors 11 mars 2015, kl 13-16 i kommunhuset i Robertsfors (allmän info om detta samrådsmöte finns här: Tid för bättre vatten – samrådsmöten)