Kan styrgruppen yttra sig?

Av Jan Åberg

Naturskyddsföreningens representant i vattenrådet har ställt frågan till styrgruppen om man vill samla sig och göra ett gemensamt yttrande över den MKB som Skellefteå kraft (som också representeras i vattenrådet) kommer att lägga fram för den planerade torvbrytningen i Fisktjärnliden.

Södra västerbottens vattenråd har tidigare gjort en sådan typ av yttrande. Men det är Inte självklart att styrgruppen i Mellanbygdens vattenråd väljer att göra det, eftersom yttranden i första hand görs ur varje enskild intresseorganisations synvinkel.

Läs mer om vattenrådets roll i yttranden här!