Kategoriarkiv: Okategoriserade

Vattendagarna och Vattenorganisationernas riksmöte

Markering_053Registreringen har nu öppnat för anmälan till Vattendagarna och Vattenorganisationernas riksmöte som hålls i Umeå i höst.

Observera att ideella representanter kopplade till  vattenråd kan få kraftigt reducerat pris för konferensen. Dessa biljetter finns dock i begränsat antal, vilket gör att det kan komma att ske ett urval bland dem som kryssar för det alternativet (besked om det reducerade priset kommer att ges innan den 1 september. Får man inte det reducerade priset, kan man välja att inte delta, eller betala fullt pris).

Markering_054

 

Påminnelse: Rickleå-exkursion på fredag

Glöm inte att anmäla dig till exkursionen på fredag!

(Redan nu är många anmälda, med människor som representerar Robertsfors och Skellefteå kommuner, fiskevårdsområden och privata intressen, Älvräddarna, Storskogsbruket, Skellefteå kraft, Skogsstyrelsen, och åtminstone två avdelningar på Länsstyrelsen)

Vid fiskdöd eller liknande – ring ICBV!

Markering_878.pngVåren är här vilket innebär att vi ser miljöförändringar och miljöproblem i vattnet på ett mera påtagligt sätt. Akuta miljöproblem längs kusten eller i kustmynnande småvattendrag (bäck- och åmynningar) kan med fördel rapporteras till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV):

TELEFON: 010-2254111
E-POST: icbv@lansstyrelsen.se
FACEBOOK: https://www.facebook.com/informationscentralenbottniskaviken/

”Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö. Det handlar exempelvis om algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar.”

Telefon, fax och e-post till Informationscentralen för Bottniska viken – finns via ICBVs hemsida (klicka för att komma till sidan).

Bildkälla. Vårlig fiskdöd i USA. U.S. Fish & Wildlife Service. Licens: bilden är public domain.

Minnesanteckningar från 17 mars

Årets årsmöte för vattenrådet hölls i Robertsfors och minnesanteckningar kan hämtas via denna länk. Dialogen på mötet var extra givande tack vare att privata markägare inom VRO9 representerades på mötet. Flera intressanta spår kom fram.

Några resultat av mötet:

  • ett behov av seminarium och ekosystemtjänster konstaterades
  • ett behov av samverkan mellan olika arbetsgrupper för övergödda sjöar konstaterades
  • en dialog mellan Holmen skog och Älvräddarna har påbörjats, med koppling till Trybäcken som mynnar i Rickleån i Robertsfors samhälle.

 

 

Konferens i Umeå 16 mars: ”Mål i sikte”

Till vattenpolitikerna, och andra personer som uppfattar sig som lokala beslutsfattare:

Hur ska den kommande energiomställningen gå till egentligen?
Hur ska det komplexa samhällssystemet bli hållbart?

Kanske blir svaren på de frågorna tydligare på den regionala miljömålskonferensen i Umeå den 16 mars 2016?
Kända namn på talarlistan är t.ex. Energiminister Ibrahim Baylan och Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger. Därtill talar även Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg på Norra Skogsägarna och Catarina Hägglund, kommunikationschef på Skellefteå Kraft.

Konferensen riktar sig enligt inbjudan till sig till regionala och lokala beslutsfattare…

…vilket innebär att åtminstone vattenrådets vattenpolitiker i högsta grad är berörda.

Anmäl sker senast den 10:e mars via webbplatsen RUS.

(Deltagaravgift: 800 kr)

 

Kontaktpersonens kommentar på varför konferensen kan vara nyttig att bevaka:

Den kommande omställningen till ett hållbart samhälle är en ödesfråga, eftersom vårt nuvarande samhälle är – just det – ohållbart. Energiomställningen kan sannolik bli den svåraste nöten att knäcka, eftersom samhällets i särklass mest flexibla energikälla (fossila bränslen) kommer att behöva fasas ut, antingen för att brist uppstår (fossila bränslen är ändliga resurser, som redan idag börjar ta slut i tidigare oljerika länder) eller när en medveten omställning görs för att förhindra brist (och inte minst klimatförändringar).

Vilka alternativ har vi då? Att få ut ännu mer energi från skogen eller myrarna, eller att få ut mer energi från vattenkraften? Dessa tre frågor, och liknande på samma tema, är väl värda att följa för vattenrådets representanter, eftersom mera skogsråvaror, eller mera torv och vattenkraft inte så lätt kan trollas utan att vi stöter på den lokala ohållbarhet som vi under de senaste åren tenderat att skapa mest utomlands.

 

Inbjudan: Vattenrådets årsmöte 17/3 (2016)

Vattenpolitikerna och styrgruppen i Mellanbygdens vattenråd har nu samverkat fram en lämplig tidpunkt för årets årsmöte:

När? torsdag den 17 mars kl 9-12 (med möjlighet till gemensam lunch efteråt)

Var? kommunhuset i Robertsfors, KS-rummet

Anmälan? senast 10 mars till kontaktpersonen

Är du intresserad av vattenrådets arbete och har möjlighet att komma,  bör du boka in denna förmiddag. Detta är ett möte för alla vattenintresserade!

Kortfattad dagordning (med reservation för justeringar):

  • formella beslut för året
  • på gång för vatten inom VRO9: alla mötesdeltagarna ges möjlighet att presentera sin verksamhets koppling till vattenfrågorna och sina frågeställningar som rör vattnet i Mellanbygden.
  • lättsam miniworkshop över en avrinningsområdeskarta på temat: Hur hade vi förvaltat detta område i den bästa av världar?
  • ett kort föredrag kring ett aktuellt tema för vattenrådet.

Med vänliga hälsningar

/Jan

Senast våren var så här blöt var för 20 år sedan

Av Jan Åberg

Jag har gått igenom lite data från SMHI för mätstationen Dalkarlsån i Mellanbygden, och kan konstatera att vi sedan mer än 10 år tillbaka har vant oss vid att vårfloden ska vara avklarad slutet slutet av maj, och att det var 20 år sedan sist det var så mycket vatten i Dalkarlsåns avrinningsområde i slutet av maj. I år liknar nämligen situationen (i Dalkarlsån) den blöta inledningen av sommaren 1995.

OM det blir som 1995 även fortsättningsvis, behöver vi dock inte vara oroliga för en blöt sommar, utan kan snarare förvänta oss ovanligt låga vattenflöden i de små kustvattendragen ända fram till våren 2016. Ingen höstflod att tala om ens… Men som bekant upprepar sig ju inte historien (även om den ofta rimmar).

Trenden enligt SMHI är dock att våren kommer snabbare än förr i tiden. Under de senaste 40 åren har nämligen vegetationsperiodens längd ökat med hela 2 veckor. Och fortsätter vi att förbränna fossila bränslen enligt ”business as usual” kommer vegetationsperioden att stadigt öka med uppemot 2-3 månader fram till 2100 (SMHI). DET är en mycket annorlunda Mellanbygd, som troligen inte ens kommer att bjuda på några vårfloder att tala om (eftersom vintrarna troligen mest kommer att bjuda på regn).

Vattenrådets blogg startar

Med syfte att effektivisera administrationen skapades denna blogg för vattenrådet. Genom att använda wordpress får vi en modern och lättanvänd ”motor” för vår information.

Vår portalsida finns kvar på http://www.vattenorganisationer.se/mellanbygdenvro/ men det är via denna blogg som mesta informationen kommer att läggas ut.

Tekniska fördelar med bloggen: statistikfunktion, enkelt gränssnitt, helskärmsläge för textinmatning, möjlighet att skapa gallerier, m.m.m.m.

Bloggen är helt gratis i nuläget. Så om sidan får mycket trafik kommer wordpress.com att lägga ut reklam. Blir det så bör vi fundera på att uppgradera till reklamfri plats.

Välkommen att läsa och kommentera!
Hälsningar Jan