Kategoriarkiv: Okategoriserade

Minnesanteckningar från 17 mars 2017

Årets årsmöte för vattenrådet hölls i Robertsfors och minnesanteckningar kan hämtas via denna länk.

Några resultat av mötet:

 • Medverkan av besöksnäringen i vattenrådet efterfrågades. Om ”Visit Mellanbygden” hade funnits skulle den organisationen kunna ha värdefulla synpunkter vattenåtgärdernas prioriteringar i förhållande till turism.
 • Ytterligare exkursion kring Rickelån efterfrågades.
 • Mer belysning av grundvattenfrågorna efterfrågades.
 • Mötet beslutade att alla intresserade inom nätverket inbjuds till styrgruppsmötena och att nästa årsmöte tar ställning till om styrgruppen ska utvidgas med fler grupper.

Vattendagarna och Vattenorganisationernas riksmöte

Markering_053Registreringen har nu öppnat för anmälan till Vattendagarna och Vattenorganisationernas riksmöte som hålls i Umeå i höst.

Observera att ideella representanter kopplade till  vattenråd kan få kraftigt reducerat pris för konferensen. Dessa biljetter finns dock i begränsat antal, vilket gör att det kan komma att ske ett urval bland dem som kryssar för det alternativet (besked om det reducerade priset kommer att ges innan den 1 september. Får man inte det reducerade priset, kan man välja att inte delta, eller betala fullt pris).

Markering_054

 

Påminnelse: Rickleå-exkursion på fredag

Glöm inte att anmäla dig till exkursionen på fredag!

(Redan nu är många anmälda, med människor som representerar Robertsfors och Skellefteå kommuner, fiskevårdsområden och privata intressen, Älvräddarna, Storskogsbruket, Skellefteå kraft, Skogsstyrelsen, och åtminstone två avdelningar på Länsstyrelsen)

Vid fiskdöd eller liknande – ring ICBV!

Markering_878.pngVåren är här vilket innebär att vi ser miljöförändringar och miljöproblem i vattnet på ett mera påtagligt sätt. Akuta miljöproblem längs kusten eller i kustmynnande småvattendrag (bäck- och åmynningar) kan med fördel rapporteras till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV):

TELEFON: 010-2254111
E-POST: icbv@lansstyrelsen.se
FACEBOOK: https://www.facebook.com/informationscentralenbottniskaviken/

”Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö. Det handlar exempelvis om algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar.”

Telefon, fax och e-post till Informationscentralen för Bottniska viken – finns via ICBVs hemsida (klicka för att komma till sidan).

Bildkälla. Vårlig fiskdöd i USA. U.S. Fish & Wildlife Service. Licens: bilden är public domain.

Minnesanteckningar från 17 mars

Årets årsmöte för vattenrådet hölls i Robertsfors och minnesanteckningar kan hämtas via denna länk. Dialogen på mötet var extra givande tack vare att privata markägare inom VRO9 representerades på mötet. Flera intressanta spår kom fram.

Några resultat av mötet:

 • ett behov av seminarium och ekosystemtjänster konstaterades
 • ett behov av samverkan mellan olika arbetsgrupper för övergödda sjöar konstaterades
 • en dialog mellan Holmen skog och Älvräddarna har påbörjats, med koppling till Trybäcken som mynnar i Rickleån i Robertsfors samhälle.

 

 

Konferens i Umeå 16 mars: ”Mål i sikte”

Till vattenpolitikerna, och andra personer som uppfattar sig som lokala beslutsfattare:

Hur ska den kommande energiomställningen gå till egentligen?
Hur ska det komplexa samhällssystemet bli hållbart?

Kanske blir svaren på de frågorna tydligare på den regionala miljömålskonferensen i Umeå den 16 mars 2016?
Kända namn på talarlistan är t.ex. Energiminister Ibrahim Baylan och Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger. Därtill talar även Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg på Norra Skogsägarna och Catarina Hägglund, kommunikationschef på Skellefteå Kraft.

Konferensen riktar sig enligt inbjudan till sig till regionala och lokala beslutsfattare…

…vilket innebär att åtminstone vattenrådets vattenpolitiker i högsta grad är berörda.

Anmäl sker senast den 10:e mars via webbplatsen RUS.

(Deltagaravgift: 800 kr)

 

Kontaktpersonens kommentar på varför konferensen kan vara nyttig att bevaka:

Den kommande omställningen till ett hållbart samhälle är en ödesfråga, eftersom vårt nuvarande samhälle är – just det – ohållbart. Energiomställningen kan sannolik bli den svåraste nöten att knäcka, eftersom samhällets i särklass mest flexibla energikälla (fossila bränslen) kommer att behöva fasas ut, antingen för att brist uppstår (fossila bränslen är ändliga resurser, som redan idag börjar ta slut i tidigare oljerika länder) eller när en medveten omställning görs för att förhindra brist (och inte minst klimatförändringar).

Vilka alternativ har vi då? Att få ut ännu mer energi från skogen eller myrarna, eller att få ut mer energi från vattenkraften? Dessa tre frågor, och liknande på samma tema, är väl värda att följa för vattenrådets representanter, eftersom mera skogsråvaror, eller mera torv och vattenkraft inte så lätt kan trollas utan att vi stöter på den lokala ohållbarhet som vi under de senaste åren tenderat att skapa mest utomlands.

 

Inbjudan: Vattenrådets årsmöte 17/3 (2016)

Vattenpolitikerna och styrgruppen i Mellanbygdens vattenråd har nu samverkat fram en lämplig tidpunkt för årets årsmöte:

När? torsdag den 17 mars kl 9-12 (med möjlighet till gemensam lunch efteråt)

Var? kommunhuset i Robertsfors, KS-rummet

Anmälan? senast 10 mars till kontaktpersonen

Är du intresserad av vattenrådets arbete och har möjlighet att komma,  bör du boka in denna förmiddag. Detta är ett möte för alla vattenintresserade!

Kortfattad dagordning (med reservation för justeringar):

 • formella beslut för året
 • på gång för vatten inom VRO9: alla mötesdeltagarna ges möjlighet att presentera sin verksamhets koppling till vattenfrågorna och sina frågeställningar som rör vattnet i Mellanbygden.
 • lättsam miniworkshop över en avrinningsområdeskarta på temat: Hur hade vi förvaltat detta område i den bästa av världar?
 • ett kort föredrag kring ett aktuellt tema för vattenrådet.

Med vänliga hälsningar

/Jan