Blockhinder

Robertsfors kommun driver under 2020 ett LOVA-projekt för att ta bort enklare fiskvandringshinder i kustmynnande vattendrag.

Videon nedan visar hur det kan se ut när stora fiskar hindras av block, samt hur enkelt det kan vara att underlätta fiskvandringen.