Regler och riktlinjer

Miljöbalken styr idag till stor del vad som får göras i verksamheter som påverkar vattnet, men även andra lagar och direktiv, samt enskilda vattendomar kan i viss mån styra vad som är tillåtet och inte.

En färsk utredning från 2013 kan komma att ändra lagen så att de flesta vattenverksamheter (även de gamla vattendomarna) måste klara miljöbalkens krav.

Här följer lite lättläst vägledning för verksamheter som påverkar vattnet