Finansiering av åtgärder

Vattendirektivet utgår från principen att förorenaren ska betala (PPP), vilket exempelvis betyder att ansvaret ligger på enskilda att t.ex. rena sitt avlopp.  Men i vissa fall om det t.ex. rör sig om ”gamla synder” eller uppenbara samhällsintressen, är chansen god att få stöd för att förbättra vattnet. Klicka här för en rapport med förslag på bidragsgivare för vattenvårdsprojekt (pdf).

Läs mer om prinicipen PPP på wikipedias engelska sida!