Vidareläsning

Vi som påverkar vattnet har ett stort ansvar för miljön. Detta gäller inte minst i Mellanbygden där vattnet i många fall har sämre än god status. Särskilt dikningar, muddringar och äldre vattendomar kan vara riskabla verksamheter för vattnet. Se därför till att läsa på vad som gäller innan du sätter igång med dikning eller dikesrensning eller andra vattenpåverkande åtgärder!