Torvbrytning

Av Jan Åberg

Det finns flera planer på torvtäkter i Mellanbygden. Nu senast Stor-Klöttermyran och Fisktjärnliden i Skellefteå kommun. Och eftersom torvbrytning kan ge negativa effekter på vattenmiljöer nedströms känner sig många vattenintressenter berörda av planerna.

Det är dock viktigt att påpeka att vattenråden har en tydlig roll att vara ett neutralt forum för en stor bredd av vattenintressen, och att vattenråden som regel inte yttrar gemensamt sig om enskilda verksamheter. Däremot uppmanas de enskilda intresseorganisationerna att yttra sig så långt som möjligt om de verksamheter som de berörs av. (Läs gärna mer om vattenrådens roll i handboken för vattenråd).

Att bredda vattenrådens kärnverksamhet till att i enstaka fall göra yttranden är dock varken förbjudet eller omöjligt, om viljan finns (vilket också står att läsa i handboken). Syftet bör i så fall vara att finna gemensamma beröringspunkter och skapa enighet (konsensus) mellan vattenrådens alla olika intresseorganisationer.

Det har förekommit att åtminstone ett vattenråd gjort ett yttrande mot en enskild verksamhet: nämligen när planer på torvbrytning var aktuella inom Södra Västerbottens vattenråd (VRO11) (Läs VRO11:s yttrande här)*. I samband med diskussionerna om torvbrytning inom VRO11 ordnades också ett torvseminarium i Lycksele. Där belystes problemen och möjligheterna med torvbrytning (ladda hem presentationer här).

För Mellanbygdens del har nu frågan ställts ifall styrgruppen ska göra ett gemensamt yttrande efter MKB:n för Fisktjärnliden har presenterats. Frågan diskuterades den 16 december och svaret är att ett gemensamt yttrande inte är möjligt, men att flera av de ingående organisationerna kommer att yttra sig separat.

 

Länkar till vidareläsning (till stor del på engelska):

Exempel på torvnäringens organisationer:

Torvanvändning och klimatförändringar:

Exempel på oberoende organisationers/forskares resultat

* Bjurholms kommun inkom därtill med två yttranden som kan läsas här: Yttrande1-Torvtäktskoncession-Bjurholm, och Yttrande2-Torvtäktskoncession-Bjurholm.