Månadsarkiv: februari 2016

Olika synvinklar på hållbar vattenkraft

I senaste numret av tidningen Hav och Vatten (nr 1 2016, sidorna 24-28) belyser HaV-myndigheten förslaget på en nationell strategi för hållbar vattenkraft, och den komplexitet och olika synvinklar som finns med koppling till miljöåtgärder för vattenkraften. Bland annat berörs några av synpunkterna om att glesbygden riskerar att missgynnas av den förslagna strategin.

 

 

 

Sammanfattning av senaste tidens nyheter på hemsidan

Här kommer en sammanfattning av senaste tidens nyheter på hemsidan:

  • Save-the-date: Vattenrådets årsmöte 17/3 – ett bra diskussionstillfälle, med utbildning och tankearbete inbakat. Troligen också ett intressant möte för vattenintresserade som vill träffa representanter ur styrgruppen och vattenrådets grupp av vattenpolitiker. Alla är välkomna!
  • Rapport om blöta torrfåror – jo, de behöver vara blöta. Men går det verkligen att få tillbaka ”unika naturvärden” i stora torrfåror, fast bara en bråkdel av det ursprungliga flödet återkommer?
  • Minnesanteckningar 1/12-15 – bland annat om att 2016 års exkursion ska ha temat vattenkraft, med besök inom Rickleåns avrinningsområde.
  • Handbok för fiskvägar – om vad som krävs för att både kunna nyttja det fallande vattnets krafter och upprätthålla livskraftiga populationer av vandringsfiskar i vattensystemen.

 

Inbjudan: Vattenrådets årsmöte 17/3 (2016)

Vattenpolitikerna och styrgruppen i Mellanbygdens vattenråd har nu samverkat fram en lämplig tidpunkt för årets årsmöte:

När? torsdag den 17 mars kl 9-12 (med möjlighet till gemensam lunch efteråt)

Var? kommunhuset i Robertsfors, KS-rummet

Anmälan? senast 10 mars till kontaktpersonen

Är du intresserad av vattenrådets arbete och har möjlighet att komma,  bör du boka in denna förmiddag. Detta är ett möte för alla vattenintresserade!

Kortfattad dagordning (med reservation för justeringar):

  • formella beslut för året
  • på gång för vatten inom VRO9: alla mötesdeltagarna ges möjlighet att presentera sin verksamhets koppling till vattenfrågorna och sina frågeställningar som rör vattnet i Mellanbygden.
  • lättsam miniworkshop över en avrinningsområdeskarta på temat: Hur hade vi förvaltat detta område i den bästa av världar?
  • ett kort föredrag kring ett aktuellt tema för vattenrådet.

Med vänliga hälsningar

/Jan