Månadsarkiv: november 2015

Minirapport från möte i Lövånger

Den 26 november på folkets hus i Lövånger, hölls ett föredrag och dialogmöte om Lövångersbygdens vatten, med fokus på Mångbyåns avrinningsområde. Målet god status och de utpekade vattenproblemen i området diskuterades. Därtill poängterades de olika strategier som privatpersoner och markägare kan ha för att både påverka vattenförvaltningen och bidra till god vattenstatus. På plats fanns vattenintresserade privatpersoner och markägare, samt vattenrådets representanter för LRF och Skellefteå kommun.

Information som bland annat kom fram på mötet var att Avafjärden och i synnerhet Gärdefjärden nu visar endast liten påverkan från försurningsrelaterad fiskdöd:  I Gärdefjärden har braxen nyligen kommit tillbaka, medan det återigen finns mört i Avafjärden. Detta är helt klart något alldeles annat än det läge som rådde omkring år 1940 då Högfjärden, Gärdefjärden och Avafjärden var i stort sett fisktomma sjöar på grund av sulfatjords-försurning (källa: Holm 1942: Lövånger del 1).

 

Sammanfattning av senaste tidens nyheter på hemsidan

Här kommer en sammanfattning av senaste tidens nyheter på vattenrådets hemsida:

Därtill två kommande diskussions- och utbildningstillfällen:

  • Vattenmöte i Lövånger den 26 november (OBS! Nästa vecka! – ett tillfället att framföra sina synpunkter, diskutera målkonflikter, föra fram positiva eller negativa tecken på hur det går med vattnet i Lövångersbygden!)

Vattenorganisationernas riksmöte den 25-27 oktober 2016

En stor nationell vattenkonferens ordnas den 25-27 oktober år 2016 i Umeå, av Mellanbygdens vattenråd och andra vattenråd i Västerbotten, i samarbete med föreningen limnologerna.org. Konferensen hålls i Umeå folkets hus (i bild: lokalen IDUN som passar bra för sällskap från 120-1200 personer). 

Genom att Riksmötet slås ihop med Vattendagarna kommer vi att kunna belysa många av de viktiga och intressanta frågor som rör vattnet och framtiden. En stor bredd av frågor och teman, ur olika synvinklar, utlovas. Därtill blir det exkursioner till spektakulära Norrländska vattenförekomster.

Vår målgrupp är politiker, tjänstemän (kommunala, statliga och privata), och privata vattenintressen (arbetsgrupper, föreningar, privatpersoner), samt studenter och forskare. Mer info kommer framöver via denna kanal och andra kanaler. Håll utkik och boka redan nu 25-27 oktober 2016!