Månadsarkiv: november 2014

Minirapport: Möte i Robertsfors (Rickelån)

Den 18 november träffades personer med intresse för vatten/fiskevård i Rickleåns huvudfåra. Vattenrådets kontaktperson Jan Åberg var sammankallande inom ramen för projektet ”Många bäckar små”. Syftet med mötet var främst: 1) att ge kommunen ett förankrat underlag inför möjligheten att söka nya projektmedel för vattenstatus-höjande åtgärder inom Rickelåns huvudfåra. 2) att samla in lokalkunskap kring vattenhistorik och liknande uppgifter som kan bidra till effektivare vattenvård; som antingen skapar stabilare ekosystem (= mindre risk för sämre status) eller höjd vattenstatus. På mötet framkom en mängd olika idéer, och information som kan vara värd att gå vidare med i kommande projekt.

Vattenmyndigheten söker synpunkter

Nu finns möjlighet att påverka myndigheternas framtida vattenarbete. Samrådet löper under perioden den 1 november 2014 – 30 april 2015.

Så här skriver vattenmyndigheten bland annat inför samrådet:

”Det är viktigt att vi får veta om Förslagen till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ger dig den information som behövs för ditt vattenarbete inom din organisation under 2015-2021.”

LÄS mer på vattenmyndighetens sida för samrådet (klicka här)!