Månadsarkiv: oktober 2014

Rapport: möte 22/10 för kontaktpersoner

Vattenmyndigheten ordnar varje höst ett stormöte för kontaktpersonerna i Bottenvikens distrikt med syfte utbyta information med och mellan vattenråden. Vattenvårdsdirektören Lisa Lundsted leder dessa möten på ett lyhört sätt, vilket uppskattas.

Med tankar mot vattenrådens styrgrupper och nätverk diskuterades framförallt hur man svarar på samrådet som startar 1 november och vilka datum som gäller för samrådsmöten, samt möjligheter till samordning m.m..En viktig sak att notera för styrgrupperna och de personer i nätverket som har detaljsynpunkter är att synpunkter på vattenförekomstnivå helst ska lämnas i Excelformat via vattenmyndighetens beredningssekretariat på länsstyrelsen (Mats E Johansson i fallet med Mellanbygdens vattenråd). Det går dock även att ge synpunkter direkt i VISS, men det är troligen mer komplicerat för båda parter.

Föreläsning i Ånäset den 11 november

Föreläsningen berör kunskapsläget kring åarna i Ånäset med data från Länsstyrelsen m.fl. källor. De nya rättigheterna kring vatten av god kvalitet, inklusive skyldigheter, berörs med fokus på Ånäsets vatten. Preliminära resultat från ett nyligen avslutat provfiske inom å-systemet redovisas.

Mötet syftar också till att fånga upp lokal kunskap om åarna.

Alla intresserade är varmt välkomna!

Annons mellanbygden MBS-möte nov 2014

Rapport: vattenorganisationernas riksmöte

Den 22-23 september deltog kontaktpersonen för Mellanbygdens vattenråd, Jan Åberg, på vattenorganisationernas riksmöte i Lund. Ett av de centrala budskapen från mötet är att kommunerna och politikerna är avgörande för att det ska kunna bli effektiva åtgärder.  Jans rapport från mötet finns att ladda hem via denna länk (2.2MB pdf).