Månadsarkiv: november 2013

Vattenverksamhetsutredningen

Av Jan Åberg

VattenverksamhetsutredningenI Mellanbygden finns hundratals vattenverksamheter, bland annat i form av dammar och dikningsföretag. Därför kan vattenverksamhetsutredningen ha stora konsekvenser om den klubbas igenom som lag. Ekologiskt och socialt kan nya (hårdare) regler troligen innebära förbättringar, men ekonomiskt sett kan det innebära ökade kostnader.

I korthet föreslår delbetänkandet till vattenverksamhetsutredningen att vattenverksamheter ska vara förenliga med modern lagstiftning. I delbetänkandet gäller det dammar/vattenkraft, men senare i utredningen kommer troligen dikningsföretag och liknande verksamheter att  beröras.

Vad kan då detta eventuellt innebära för Mellanbygden? Här är några exempel:

  1. Verksamhetsutövare/Markägare behöver i högre grad vara medvetna om sina vattenverksamheter. Gamla domar för många diken och torrläggningar, har idag mer eller mindre fallit i glömska, och styrelserna är inaktiva.
  2. Moderna domar kan komma att krävas även om det gäller mycket gamla vattenverksamheter (som saknar dom) – om de påverkar  vattenstatusen negativt.
  3. Diken som skadar vattnet kan komma att få ökad belysning eftersom de ofta skapas av vattenverksamheter (dikningsföretag). Och markägarna kan eventuellt bli tvungna att vidta åtgärder för att minska vattenproblemen.
  4. Kraftverksdammar och andra dammar kan komma att behöva fiskvägar, eller behöva rivas.
  5. Flödesregleringar i vattendrag kan komma att behöva anpassas så att fiskarna lek störs mindre.

Utredningens första delbetänkande lämnades över den 1 oktober 2013:

För att läsa utredningen och pressmeddelandet: sök på datumet 1 oktober 2013 via nedanstående länk.

http://www.sou.gov.se/

Fisktjärnliden – kontaktpersonens synpunkt

Av Jan Åberg

För mig som kontaktperson är det viktigt att bidra till att öka möjligheterna till samarbete inom avrinningsområdena. Min samråds-synpunkt på den planerade torvtäkten i Fisktjärnliden blev därför enligt följande (OBS! jag har små resurser i form av tid för sådana här inlägg, och beskriver enbart sådant som jag tycker verkar vara relevant i vattenrådsarbetets perspektiv):

Hej!

Som kontaktperson för Mellanbygdens vattenråd har jag en principiellt viktigt synpunkt på den planerade verksamheten i Fisktjärnliden:

För att kunna genomföra den samverkande och lokalförankrade vattenförvaltning som vattendirektivet och miljöbalken föreskriver, är  det viktigt att nya verksamheter noggrant utreder och redovisar sin förväntade påverkan på ytvattenstatusen. De privatpersoner och företag som tillsammans förvaltar avrinningsområdet behöver veta på vilket sätt den nya verksamheten försvårar att behålla/uppnå god vattenstatus (det som blir juridiskt bindande norm år 2015). MKB:n behöver därför sådan information för Rickleåns och Bureälvens avrinningsområden. Och om sådan information saknas är det enligt min mening en oanvändbar MKB för den nya typ av vattenförvaltning som bland annat vattenråden representerar.

Vänliga hälsningar

Jan Åberg

——————————————————–
Mellanbygdens vattenråd
http://www.vattenorganisationer.se/mellanbygdenvro/
Nyheter via: https://mellanbygdensvattenrad.wordpress.com/
Kontaktperson:
Naturgeograf Jan Åberg, 072 – 205 92 68
——————————————————–

Vattenrådets blogg startar

Med syfte att effektivisera administrationen skapades denna blogg för vattenrådet. Genom att använda wordpress får vi en modern och lättanvänd ”motor” för vår information.

Vår portalsida finns kvar på http://www.vattenorganisationer.se/mellanbygdenvro/ men det är via denna blogg som mesta informationen kommer att läggas ut.

Tekniska fördelar med bloggen: statistikfunktion, enkelt gränssnitt, helskärmsläge för textinmatning, möjlighet att skapa gallerier, m.m.m.m.

Bloggen är helt gratis i nuläget. Så om sidan får mycket trafik kommer wordpress.com att lägga ut reklam. Blir det så bör vi fundera på att uppgradera till reklamfri plats.

Välkommen att läsa och kommentera!
Hälsningar Jan